is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het niet-erfelijk of democratisch beginsel met een bestuur, gekozen naar verstandelijke en zedelijke hoedanigheden. De Raad der Driehonderd was dus een soort van politieke, wetenschappelijke en godsdienstige instelling met Pythagoras als erkend hoofd. Yoorhem legde men een plechtigen, duren eed van stipte geheimhouding af, zooals in de Mysteriën het geval was. Deze staatkundige instellingen of Hetaeria's verspreidden zich van Croton uit, waar het centrum zich bevond, over bijna alle steden van Groot-Griekenland, waar zij een krachtigen, politieken invloed uitoefenden. De Orde der Pythagoreërs streefde er ook na het hoofd van den Staat in geheel Zuid-Italië te worden. Zij had vertakkingen te Tarentum, Heraclea, Metapontum, Rhegium, Himera, Catana, Agrigentum en Sybaris, volgens Aristoxenis zelfs in het gebied der Etruscen. Wat de invloed van Pythagoras op de regeering van deze machtige, bloeiende steden aangaat, men kan zich geen verhev ener, vrijzinniger en vrediger denken. Waar hij verscheen, herstelde hij orde, rechtvaardigheid en eendracht. Bij een Tiran van Sicilië geroepen, wist hij hem door zijn welsprekendheid alleen te overreden onrechtvaardig verworven rijkdommen op te geven en afstand te doen van zijn wederrechtelijk verkregen macht. De steden die aan elkaar onderworpen waren, maakte hij vrij en onafhankelijk. Wat hij tot stand bracht was zoo weldadig, dat men, wanneer hij op weg was naar de steden, zeide: „Hij komt niet om te leeren, maar om

te genezen." —

De machtige invloed van een verheven geest en een