is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstad en niet heel zuiver was zijn verleden. Want het had zich overgegeven aan de Mooren, die er lang hadden gehuisd en er moest een maagdelijk terrein worden gevonden, met een smetteloos verleden, waar geen vreemde vijandige vorsten hadden geresideerd en waarop deze niet het zegel van hun roem hadden gedrukt. En er waren in Spanje niet zooveel plaatsen, die niet door de Arabieren volkomen geschonden waren. Waren het die redenen, die Filips er toe leidden juist het toen ellendige Madrid tot hoofdstad te kiezen? onbewust misschien. De historie schijnt daaromtrent niets te zeggen. Het recente dagteekenen van die stad is ook oorzaak geweest, dat zij veel veranderd is en nog steeds verandert, mee gaat met den nieuweren tijd. De meeste oude steden, zooals 1 oledo en Cordoba, zijn nu nog ongeveer zooals ze waren vóór driehonderd jaren. Ze&zullen ook waarschijnlijk niet meer veranderen, maar langzaam in ruïnen overgaan.

Dat meegaan met haar tijd heeft er toe geleid, dat men in bijna alle reisboeken de bewering vindt, dat Madrid de minst Spaansche stad is, dat zij het karakter van nationaliteit heeft verloren. Als of het aanleggen van tramways het gas- en electrisch licht het Spaansch karakter der bewoners zou doen verloren gaan!

Integendeel eene hoofdstad is altijd de essentie van een land, zij zuigt de nationale krachten naar zich toe, zij kan nooit de nationaliteit van een vreemd land aannemen. Is Amsterdam soms niet Hollandsch meer, omdat de vrouwen steeds de Parijsche mode volgen en de