is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen veel den cylinder dragen? Of zijn de Markensche visschers soms de eenige overgebleven Hollanders? Niemand zal het beweren. De oorspronkelijke nationaliteit eener stad is altijd de meesteres over de aankomende vreemde elementen. Zij doordrenkt ze op den duur met hare eigen krachten. Parijs is b.v. eene bij uitstek Fransche stad, niettegenstaande alle natieën der wereld hunne elementen daarop afzenden.

Madrid is ook de eenige plaats in Spanje waar alle Spanjaarden samenkomen. Hier heb je de todos, de todos! zei me een Spanjaard. Uit Galicie komen de waterverkoopers, uit Valencia de koetsiers, uit de Baskische provincies de dienstmeiden, uit Catalonie de houders van koffiehuizen. Dit laatste is minder gunstig voor den reiziger, omdat de Cataloniers het ijverigst zijn om geld te verdienen. De oude Spaansche trots en de aangeboren zucht om niets te doen, zijn karaktertrekken die het minst bij de Cataloniers passen.

In Madrid wordt meer dan in de meeste Spaansche steden de mantilla weer gedragen. Ik zeg „weer." Mij werd verzekerd dat zij vóór eenigen tijd uit de mode was. En te recht is zij er weer. Is er een hoofddeksel dat de vrouw zoo flatteert en dat meer bij een vrouw past! De mooie mantilla's worden met de hand gemaakt, zij kosten ten minste een paar honderd pesetas.

De zoogenaamde beschaafde lieden, rijke kooplui, dokters, advocaten, officieren, apothekers zij verstaan meestal niets anders dan spaansch.

Op de winkels staat: On parle frangais, een bewijs