is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de rijke wereld behoorende, die allen zeer aandachtig toekeken, alsof daar iets buitengewoon gewichtigs gebeurde. Maar er gebeurde niets en dat was alles. Ik wachtte en vroeg of er nog wat anders te zien was. Neen. Ik maakte dat ik weg kwam, maar ik had mijn middag verloren. Het mag nu in Madrid weinig vriezen en het schaatsenrijden iets zeldzaams zijn, de belangstelling scheen mij te groot.

In de groote schouwburgen wordt vrij middelmatig gespeeld en gezongen. Dat neemt niet weg, dat de toeschouwers vol bewondering zitten te luisteren en ieder oogenblik en bijna zonder aanleiding de artisten luid toejuichen en applaudisseeren en niet, zooals in Italië, hen van tijd tot tijd uitfluiten of door een scherp gesis hen zoeken te ergeren.

Het goede in de tooneelspeelkunst wordt geleverd door de kleine theaters. Daar worden eiken avond drie of vier stukjes gespeeld. Men betaalt voor ieder stukje afzonderlijk. Dat maakt een voorstelling niet duur en men heeft weinig kans zich te moeten vervelen. Er heerscht weinig tooneeltoon. De artisten babbelen gemoedelijk. De toeschouwers lachen en de artisten lachen meê, als de grappen raak zijn. Het is er niet vol.

De heerlijke stukken van Calderon en Lope de Vega, Rojas en Moreto worden zelden of nooit meer gespeeld, waarschijnlijk uit gemis aan groote acteurs. Moratin is nog populair en wordt nog gelezen, of hij nog gespeeld wordt, durf ik niet te zeggen.