is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beladen met allerlei afval, dat hij heeft opgenomen al schurende langs steden en dorpen; soms is hij dof goud in het vinnige licht, en gelijkt hij in kleur op den Tiber.

Lage daken, nog niet plat, zooals in Afrika, maar vlakker dan die van Toledo. Enge straten met spitse oude keisteenen. Alleen de Sierpes, de Sevillaansche Kalverstraat, heeft een gladden bodem, gevormd uit groote vierkanten steenblokken.

Geen stad moet er zijn ter wereld waar men zich meer amuseert, waar het plezier gemakkelijker te grijpen is, dan hier, zoo zegt men, en het schijnt zoo te zijn. Het genot wordt hier amusement en plezier.

De zwaarwegende wolken van het genot, dat zoo hard drukt op de ziel van den mensch, vervluchtigen tot plezier in het wijde blauwe uitspansel der zorgeloosheid. Als over blanke gladde spiegels glijden der menschen scharen hier door het snel ijlend leven, hand in hand of alléén schieten zij voort met de blauwe lucht boven en de blauwe lucht beneden, met lachjes en woordjes zich strooiend als losse korrels, niet aaneengeregen door straffe redeneering, maar gedragen door zilveren korfjes of geworpen als parelen in den schoot van donkeroogige vrouwtjes of opgevangen door de elegante handen van bleeke mannen. Want handen grijpen de klanken, evenals al de ooren en in de trillingen der vingeren kaatsen de heldere stemmen, evenals zij vonkelen in den gloed van de oogen.

Zoo is Sevilla. Daar vonkelt plezier als robijnen rood