is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde te geven en liefde te nemen, alsof men rozen ontbladert, zonder zich te bekommeren naar welke zijde de donzige bladeren vliegen.

Iedere dag brengt nieuwen dauw en nieuwe bijen vliegen door Gods warande.

Een schare van tweeduizend cigarrera's stroomt eiken morgen de poort van de groote sigarenfabriek binnen, en boven die poort staat het beeld van een reuzenengel met een bazuin. Blazen zal hij, zegt men, wanneer onder zijn voeten zal doorgaan een meisje, dat nooit met een jongen heeft rozen geplukt. Maar tot op den huidigen dag heeft hij nooit geblazen, en hij staat er al bijna honderd jaar.

Zij arbeiden in groote zalen, gezeten op banken aan lange tafels. Aan het einde van iedere zaal staat een Mariabeeld in veel bloemen en planten, en te midden van veel brandende kaarsen in een geheimzinnig donker.

In Spanje wil men de plaats voor gebed en godsvrucht steeds duister hebben. *) De Hollander wil de schemering voor zijn theeuurtje, de Spanjaard voor het gebed.

Uit de grootere gelijkenis van woning en kerk in Spanje kan men ook opmaken den dieperen godsdienstzin van het volk.

In het Noorden en Midden-Europa is sinds de middeleeuwen die gelijkenis verdwenen.

*) Ook St. Ignatius van Loyola verlangt in zijne Exercitia Spiritualia gedempt licht.