is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid om tegen betaling van entréegeld de flamencos en de Sevillanas te aanschouwen.

In de Sierpes is dat lokaal, waar het vol zit van werklieden, die onder het drinken van gerstelimonade, door het trappelen der blonde en zwarte gitanas in vervoering geraken, hen toe brullen en luid toeschreuwen en hun hoeden in geestdrift op het tooneel werpen. Het hoog heffen der armen en het al trappelen zitten in dans, het draaien van hun lijf doen deze vrouwen met groote virtuositeit. De Andalusische dansen te Sevilla in al hare schoonheid te zien, daarvoor is alleen gelegenheid bij de feria of kermis. Dan zijn er tallooze tenten, en vele familiën uit den adel en rijken burgerstand hebben ieder hunne eigene tent op de feria.

Die duizenden menschen onder eene schitterende illuminatie en opsissend vuurwerk is voor het aanschouwen heerlijk, en heerlijker zeker zelf mee te kunnen doen. Maar de echte Andalusiër houdt zijn huis voor den vreemdeling gesloten. Hij voert u des avonds naar een der groote sociëteiten, waarvan de meesten in de Sierpes liggen, maar zijn huiskamer krijgt ge niet te zien.