is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoud en intense extase en fijne distinctie van zielebeweeg in gelaat en houding, maar nergens heb ik er een gezien zoo aandoenlijk als van dezen onbekenden meester.

Te wandelen door Dresden's galerij is een vreugde, een zeldzaam hooge vreugde, want er hangt zeer weinig slecht werk. Het meeste behoort tot het goede, veel tot het voortreffelijke.

II

OVER BERLIJN.

Berlijn heeft dan eindelijk overwonnen: het is de eerste stad in Midden-Europa geworden. En de richtingen der Midden-Europeesche ambities en werkzaamheden leiden er heen. De handel voor een groot gedeelte, het artistieke en wetenschappelijke leven van Duitschland heeft een voortdurend trachten zich daar te vestigen. Het is de essentie geworden van het Duitsche rijk en heeft daaruit de beste en slechtste elementen tot zich getrokken. Als zoodanig is deze stad belangrijk. Zij is, wat wel te verwonderen is als men aan Pruisen denkt, eene der aangenaamste steden die men zich kan voorstellen, wat het beweeg der menschen betreft. Ik zou bijna zeggen, dit is vriendelijker dan het parijsche. Maar toch, Berlijn is leelijk wanneer men het met de fransche stad vergelijkt.