is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de armoede. Geheel bizondere qualiteiten heeft het niet. Bij een vergevorderd litterair publiek kan het onmogelijk meer dan een succès d'estime hebben. Het drama uit l'Assommoir getrokken is veel beter dan dit zoo gevierde stuk. Daar is de ellende nijpender bij evenveel levenswaarheid. Hauptmann heeft door het slot, waar de oude, trouwe en niet revolutionaire wever wordt doodgeschoten, aan zijn werk een hoogere portée gegeven. Dit maakt veel goed, maar werpt tegelijk meer licht op de gebreken.

Dit neemt niet weg dat G. Hauptmann op het oogenblik in Duitschland de meest talentvolle schrijver is en de zoo gevierde Sudermann naast hem van weinig beteekenis schijnt.

De nieuwe duitsche letterkunde is tot nog toe zeer arm, maar het kan niet anders of er moet uit dit machtige land weldra een kunst opschieten, zooals zij sints de dagen van Goethe nog niet heeft gebloeid.

Of zou het voor langen tijd overal met de litteratuur gedaan zijn? Wie kan het zeggen? Helaas! het is maar al te waar, wat men hier of daar wel eens hoort beweren, dat er bijna geen leesbare boeken meer verschijnen. De meest geraffineerde geesten zijn op den huidigen dag door litteratuur verzadigd tot walgens toe en dat is voor de toekomst een veeg teeken.