is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat nu bloeiende volk, goedaardig en gewillig voor '7o, steekt nu met aanmatiging het hoofd op bij elke gelegenheid en heeft eene neiging tot schoolmeesterachtige overheersching gekregen, die van de hoofden der grooten tot in de voeten van den laagsten beambte is neergedaald. Het is ontegenzeggelijk: Daar is de vijand! Zooals ieder volk trouwens, hebben wij ook onzen vijand in het Oosten. Men moet doof zijn en blind om niet telkens die uitingen van minachting en vijandschap te vernemen. Het geringste zelfstandige optreden van Nederland doet den sarcastischen schaterlach der Köln. Zeitung losbarsten. Dat juist wij Pruiseris crrootheid moesten aanschouwen, behoort niet tot de aelukkio-ste wederwaardigheden onzer generatie. et kan echter nog slechter komen. Wie weet of niet vroeg of laat eenmaal onze vijand aan die wet moet ge oorzamen, die de volkeren de handen naar het Westen

doet uitslaan?