is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARLES BAUDELAIRE. *

i.

eer zeker zijn in Nederland de bevoegde beoordeelaars der hedendaagsche Fransche letteren niet talrijk. Men kent de namen der schrijvers, men heeft hunne werken vluchtig gelezen, maar men beproeft niet zich in te wijden in de

geheimen van taal en stijl; men is weinig op de hoogte van het ontwikkelingsproces der volzinnen, welke evenals alle verschijnselen in de natuur eene langdurige studie en veel opmerkingsgave vereischen. Hoe is 't ook anders mogelijk? Ons geletterd publiek moet immers op de hoogte zijn tegelijkertijd als van de fransche, zoo ook van de duitsche en engelsche voortbrengselen op litterarisch terrein. Dit voor taal en stijl. Daarbij komt nogr, dat andere zeden en andere toestanden de

O '

meeste Nederlanders blind doen worden voor de geschilderde nuances in het fransche leven, en er soms

*) Dit opstel werd geschreven in 1883 en wordt in dezen bundel opgenomen als eerste aankondiging in Nederland van Les fleurs du AI al, onder wier invloed de moderne fransche poezie is ontstaan. Men beschouwe het als zoodanig.