is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gert op hare passage de lucht met patchouli en muskus. Is het wonder dat we zulk een man eindelijk naar opium of haschisch zien grijpen, om ongekende sensaties te smaken, om zich een nieuwe wereld te scheppen badende in een geheimzinnig tooverlicht ? Zijn gids hierin was een boek hetwelk eenig in zijn soort is : Confessions of an opium-eater door Thomas de Ouincey. Deze auteur verhaalt getrouw zijne gewaarwordingen welke hij gedurende een langjarig gebruik van opium ondervond, welke proel (zonderling verschijnsel!) hij zegevierend bestond. Men hoore

zijne invocatie :

O just, subtile and mighty opium ! that to the hearts of poor and rich alike, for the wounds that will never heal and for the pangs that tempt the spirit to rebel, bringest an assuaging balm! etc.

Als een vrucht van het werk van Quincey kan beschouwd worden Baudelaire s gedicht: ,,Reve parisien . Want men vindt dergelijke vizioenen bij den Engelschman.

Men denke niet dat de indeeling van den dichtbundel geheel willekeurig is, de volgorde der stukken niet gewild zij. Aan het geheel ligt wel ter dege een vast plan, een uitgewerkte bouworde ten grondslag, waaruit duidelijk het hopelooze pessimisme van den bouwmeester spreekt. Men neme echter de drie gedichten waaruit „Révolte" bestaat en andere dergelijke half ironisch. Toch zou Lamartine, zoo hij Baudelaire gekend heeft niet getwijfeld hebben of hij hem ange of „demon