is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GUSTAVE KAHN.

aar is tegenwoordig eene litteraire kunst in wording die men de cerebrale zou kunnen noemen. Vaak wordt dit woord misbruikt of wat meestal het geval is, niet verstaan, daar bij de meeste menschen oreest en gevoel zoo zeer zijn

versmolten, dat zij door het individu zelve door zelfanalyse nauwelijks te begrijpen of te gevoelen zijn. Zooals men bloot gevoels-menschen heeft, menschen die bijna geheel brute of dier zijn, zoo is op het laatst dezer eeuw een menschensoort ontstaan, in vorige eeuwen geheel onbekend, welke nagenoeg geheel cerebraal is. Passies bestaan alléén bij hen in den cerebralenof geestestoestand. Werkelijke liefde ofwerkelijken haat kunnen zij nauwelijks meer voelen. Min of meer logisch volgen de cerebrale sentimenten bij hen elkander op, tot eenigen richtsnoer hebbend den wil, den indi-

vidueelen en onmiddelijken wil.

Het begin dier cerebrale kunst dateert van den tijd van opkomst van het in praktijk brengen van de theorie