is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1'art pour 1'art. Hier treedt de wil reeds scherp te voorschijn totdat hij alles overheerschend eene wereld nu gaat construeeren volgens zijn goedvinden.

De cerebrale artisten werken meestal op vaste uren en dwingen de inspiratie tot hen te komen, gelijk men voorheen afwachtte totdat deze kwam en de vates kon zeggen: est deus in nobis. De eene soort is actief de andere passief. Gustave Kahn behoort tot de eerste categorie. Deze schrijvers zijn, noch zuiver idealisten, noch realisten. Bij ons is Lodewijk van Deyssel een bij uitstek cerebraal artiest.

Kahn die begonnen is met eenig-e dichtbundels te

O o

publiceeren is in den laatsten tijd hoofdzakelijk romanschrijver. Zijn pas verschenen boek „Le cirque solaire" geeft de geschiedenis van een jong edelman, die op zijn kasteel zich geheel van de wereld afzondert, den heelen dag met de blinden dicht in een donkere kamer zit en nauwelijks meer in staat is van zijn stoel op te staan, totdat hij een schitterende circusrijderes leert kennen, die als een zon in een luisterrijk lichaam voor hem verschenen, hem tot nieuw leven doet opvlammen en onder de stralen van haar wezen in zijn stervende ziel het geluk laat schijnen, dat hem weer het licht van zijn geest en de kracht van zijn wil teruggeeft. Dat is de idee van den oppervlakkig vreemd lijkenden titel van Zonnecircus.

Zij zegt hem : II y avait une ignorance en moi, 1'ignorance de 1'homme que tu es, car tu rêves et tu vis, les autres s'agitent.