is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te omhullen, slechts enkele lichtpunten te ontsteken in zeeën van duister verstand, weet hij uitmuntend een geheimzinnige macht rondom zijne zielsvlam te scheppen. & Het onbegrijpelijke, het vage, het onlogische, het werkelijk onzinnige van zijn proza en verzen maakten dat hij door het gros der menschen voor een farceur en bedrieger werd versleten, en deze aan zijne verzen geen enkele waarde teekenden. Gesteld dat dezen gelijk hadden, dan nog is hij de eerste geweest die zoo iets beproefd heeft. Na hem zijn er meerderen gekomen, die in zijne manier zijn doorgegaan.

Het is bijna tien jaren geleden, dat ik Mallarmé bezocht in zijn appartement van de Rue de Rome. Het was op de derde verdieping en zijn woning bestond uit kleine kamers. Daar woonde hij met zijn vrouw en dochter een fijn delicaat, maar pittig en geestig jong meisje. Hij pontifieerde gaarne en hoog en rhetorisch waren meestal zijne uitspraken, niettegenstaande zijne groote beminnelijkheid. Toen tegen middernacht de dames zich hadden verwijderd en de meeste gasten waren vertrokken, verstoutte ik mij eindelijk hem direct te lijf te gaan met de vraag : Nu, Mallarmé, wat wilt u eindelijk? waarop hij mij antwoordde, dat de essentie van zijn kunst was : pirouetter sur une idée. Had hij eenmaal een idee vast, dan kon het geen kwaad al maakte hij ook de dolste zijsprongen. Steeds hield hij ze vast, onbewust somtijds : ja, in het geluk van ze gevonden te hebben, vergat hij het logische denkenHij bekende een groot bewonderaar van Flaubert te