is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar beneden op de vierde étage woont zijn goede genius Lucie Ehrard, die in zijn talent gelooft, hem bijna bewondert en medelijden met den ongelukkigen musicus heeft. De oude Ehrard en Lucie zoeken vrienden op, die hem kunnen bekend maken en zijne opera's door tooneeldirecteurs doen aannemen.

Paul Beauvais doet zijn best om zijn stukken te zien aangenomen, maar niettegenstaande alles, weigeren de tooneeldirecteuren, zeggende, dat zijn werk niet voor hun publiek past.

Nu is 't gedaan met zijn illusies; hij zelf gelooft niet meer in zijn roeping en hij wordt een ijverig kantoorbediende. Hij gaat om met de lui van zijn kantoor, op wie hij vroeger met verachting heeft neergezien en vóór den eten gaat hij met hen kaart spelen en absinth drinken, De absinth geeft hem ongekende gewaarwordingen en in een heerlijken roes komt hij eiken dag thuis en wel telkens en telkens later en hoe langer hoe meer beschonken.

Op zekeren dag wacht Lucie hem op in de donkere trap. Zij wil hem de les lezen. Haar vader is afwezig en bij het zwakke schijnsel van het stervend haardvuur komen zij beide tot de bekentenis van hunne wederzijdsche fatale liefde.

Onmiddellijk verhuist de oude Ehrard en neemt zijn dochter meê, die den musicus nooit meer terug zal zien. Daardoor ontvalt aan Paul zijn eenige steun in het leven. Met moeite sleept hij zich zeiven, zijne vrouw en zijn pasgeboren kind voort door zijn ellendig