is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MOOI BOEK.

et mag werkelijk een zeldzaam feit heeten, wanneer er een onberispelijk kunstwerk d. w. z. een werk waarop gewoon niets te zeggen valt, hetzij hier te lande of elders, het licht ziet. En toch zou men met veel recht kun¬

nen beweren, dat de roman van Alfred Vallette, dien hij Le Vierge heeft genoemd, die hoedanigheid bezit. Valette is nog een jonge man en hoofdredacteur van het tijdschrift Le Mercure de France. De medewerkers van dat tijdschrift zijn bijna allen nog geheel onbekend en naar hunne producten te oordeelen, zijn zij bijna allen in het stadium van zoeken. Laten we hopen, dat weldra uit hun midden de man zal voortkomen, die als opvolger van Zola den scepter der Europeesche litteratuur in handen zal nemen. Men heeft zich over deze successie reeds zeer ongerust gemaakt en een medewerker van LEcho de Paris heeft de littera-

*1 De Hollandsche lezer zie dit niet aan voor eene drukfout.