is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rische hoven afgereisd om iets over de naderende veranderingen te weten te komen. Zola heeft toen opmerkelijke dingen gezegd: o. a. „Wij moeten nu het classicisme van het naturalisme krijgen.

Al blijven veel boeken van Zola hun waarde behouden en zijn zij even merkwaardig voor ons op het oogenblik als tien jaren geleden, wij verlangen toch allen naar dat definitieve werk, dat werk van puur goud, waaraan geen smet en geen overtollige stof meer kleeft. & Romantisme, naturalisme, symbolisme zijn qua tales voorbijgaande kunst. Zij zijn de gevoelstoiletten van veel ij dele gebaren, of van magere ontluikende vormen, doch wanneer de innerlijke groeikracht voldoende aanwezig is, zoo krijgen wij een definitieven vorm die de dorre omhulsels doet scheuren en de vormen staan voor ons als een vaste stilstand in de wisselende tijden. Dat is het classicisme in den goeden zin, d. w. z. de onomstootelijke perfectie, het culminante punt van een beeldend gevoelsleven, dat lang heeft moeten dwalen eer het zich in een blijvenden vorm kon vastzetten. Het classicisme kan uit elke richting voortkomen.

Wij, die allen naar een nieuwe richting in de kunst hebben gezocht, wij staan beschaamd te kijken bij het lezen van bovengenoemd boek. In plaats van verder te bouwen aan het onvolkomen gebouw en ieder te trachten de vlag der victorie op de spits te plaatsen, zijn we allen, en niet het minst in ons land, kleine tempeltjes gaan bouwen, waar ieder voor zich, allen als echte mindere goden, op zijn manier wilde aange-