is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal geen gewoon sterk werk, namelijk een zoogenaamd gewild werk zijn, maar het zal wezen een machtig werk. Sterk is de boom, maar machtig is de storm, die hem doet buigen. Ja sterk te schrijven, dat was van velen de zoete droom, de volgehouden inspanning moest sterke volzinnen produceeren in plaats van uit spontane en daarom alleen natuurlijke kracht neer te zetten wat men te zeggen had en geen sterke maar mooie dingen te maken. Inspanning is de kracht van den zwakke.

Vallette is voorloopig de slimste van allen geweest. Daar staat hij met zijn vlekkeloos werk in de hand, als het witte vaandel van zijn legitiem koningschap, als de ware afstammeling van de koninklijke kunstenaars, die tronen door de tijden heen, daar staat hij in het lichtende spoor, op den gouden weg die gaat door de donkergolvende wisselingen van de schoolsche litteratuur, met een zachten glimlach over ons, zoekers en peinzers die in het donkere tasten tegen de muren van onze vrijwillige gevangenschap. Hij laat de stormen waaien en grijpt vergenoegd de groene takken, die hem in de handen vallen uit de wouden van het hoogruischende leven. Hij plukt de volzinnen met zekere hand als roodglimmende kersen uit den levensboom en wij knutselen over gecompliceerde volzinnetjes en trachten een mooi orkest te scheppen met de glazen klokken onzer geraffineerde bedenkinkjes.

Het werk van Vallette is de vrucht van een rijp talent. Er staat geen woord te veel in, en elk woord