is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die alléén met den dood eindigen. Geen enkele overwinning in dit ellendige leven, bijna geen strijd zelts. Geen enkele lach van welwillendheid, somtijds alléén medelijden of spot met den rampzalige, aan wien de lange grijze uren en dagen voorbijtrekken in eeuwige eentonigheid, terwijl hij wordt geëxploiteerd en ge minacht door de omringende menschen. Zonder een vrouw, want de vrouwen, zelfs de leelijkste en onbeduidendste, willen niet van hem weten en doen alsof hij niet bestaat; zonder een vriend, want deze houden hem voor de mal of zij exploiteeren hem, gaat Babylas door de grijze eentonige straten van Fontainebleau en Melun en men verwondert zich, dat hij eigenlijk nog eet en drinkt en zelfs hier en daar een praatje houdt. Hij verveelt iedereen, alleen heeft hij, wat ook nog een wonder mag heeten, een hond, die met hem loopt, als hij gaat wandelen buiten de stad opwegen, die niemand ^ loopt, en waar hij niemand tegenkomt. Als hij een koffiehuis binnen wil gaan, krijgt hij een schrik en hij loopt weg alvorens de deur te hebben geopend. Geheel kaalhoofdig draagt hij reeds vóór zijn twintigste jaar een pruik, die met de jaren steeds rossiger en vuiler wordt, en onder zijn oudmodischen en eveneens rossigen cylinderhoed en met zijn lange zwarte das die driemaal om den hals is gedraaid, met zijn waggelenden onzekeren stap ziet hij als dertiger er uit als een zestiger en als een verworpeling, Zoo strompelt hij voort, steeds dezelfde terwijl alles om hem heen verandert: de meisjes die hij heeft gekend trouwen