is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„LA CATHEDRALE".

rijs staat het steenen gebloemte der cathedraal van Chartres en ontvouwt breed zijn vormen en beelden, spreidend over het groene omringende land zijne hooge beteekenis.

Zij is geklommen uit den grond in

vrome tijden, toen de pausen van Rome waren de vorsten der aarde en de opperste rechters in aardsche geschillen. Zij is langzaam gegroeid uit het geloof der voortijden en is rustig blijven staan, terwijl de muren der steden vielen, terwijl menschengeslachten verrezen en terugkeerden naar het stof. Opeenvolgende geslachten stapten over den bodem der kerk, zij hebben hem uitgesleten en hij kuilt in een sponsachtige oudheid. Hij is gereten en gescheurd, doch blijft hij dragen de hooge gewelven. Donker schemerend in zwaar gloeiende kleuren staren aan de zuidzijde de oude vensterglazen. Zij spreiden den vrede met nooit teruggevonden harmonie over de gebogen hoofden, over de gevouwen handen der aandacht, ze spiegelen in de geheven oogen zachte lichtakkoorden