is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener suizende extase. In de ruimte en tegen muren, pijlers en gewelven hangt eene zachte schemering. Afgeweerd is het schelle zonlicht en zwijgend turen in het halfdonker de beelden der heiligen. Hier is de stille koele verrukking en verkoelen de nietige passies der menschen en hun strijdende begeerten.

Hierheen vluchten zij die eenzaam en verlaten zijn, zij die dorst hebben naar de wateren eens hoogeren levens, dan dat aandruischt met holle klanken van wagenraderen en ijdele schreeuwen van buiten tegen de bemoste muren en contreforten. Want zeer schoon is het groeien van het mos in de hoeken, op de spuiers, in de bogen der vensters, langs de torens, op de daken, 't Is of het er bij hoort en zonder dat is een cathedraal niet „af," zooals de schilders zouden zeggen.

Binnen een der zijbeuken staat een Mariabeeld op een pijler omgeven met de vlammetjes van vele kaarsen als gouden lichttranen van boete geweend ter eere der moedermaagd, door de stille heen en weer gaande scharen, die schuifelen, neerzijgen en opstaan in gedempte devotie.

* *

Over deze koningin der vroege Gothiek heeft Huysmans een boek gemaakt, dat zoo het al niet zijn beste werk is, dan toch onder zijn meest belangrijke behoort: La Bas, En Route, La Cathédrale. Wat prachtig monument heeft meester Joris Karl zich daardoor gesticht, belangwekkender zeker, dan Lourdes, Rome, Parts,