is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarom getracht den tijd vooruit te loopen, waarom niet de tijd zelf heer en meester te laten over het maaksel onzer handen ? Hier wordt elk gewilde verbetering eene verslechting. Wat zou men zeggen als wij de Nachtwacht eens gingen overschilderen? of de armen van de Vcnus van Milo gingen bijplakken ?

L'archéologie et 1'architecture n'ont exécuté que des besognes secondaires; elles nous ont révélé simplement 1'organisme, le corps des cathédrales, qui nous en dira 1'ame ? vraagt Durtal-Huysmans.

Het is waar, wij i9de eeuwers staan in stomme verbazing voor deze oude encyclopedieën in steen en wij begrijpen niet meer. De namen der bouwmeesters zijn onbekend en zijn verdwenen in den nacht der tijden zooals van vele groote werken van schoonheid en wijsheid. Wie was de dichter der Ilias en wie die van de Navolging Christi ? De grootte van het werk schijnt den schepper te verpletteren onder zijn macht.

Wij staan voor die steenen geweldenaren zooals we zouden staan voor de pyramiden van Egypte.

Daarenboven moesten die kerken gezien worden in een omgeving die men heeft vernietigd, zij waren omringd door huizen, die bij hen pasten en wij waanwijzen doen alles om ze zooveel mogelijk te isoleeren, zij moeten naar onze begrippen vrij worden, op open pleinen met grasperkjes verrijzen. Zoo leiden we ons begrip verder en verder af, „Au fond nous trébuchons, „nous avangons au hasard, nous ne savons rien.... rien."

Wij vergeten de groote waarheid, dat alles er slechts