is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden, dan wel in het noorden van datzelfde land, dat in alle takken van menschelijk weten en kunnen tot nu toe voorop is gegaan in de rijen der volkeren.

In een volgend boek belooft de auteur ons meer speciaal de schoonheden van den plainchant te ontvouwen. Reeds in En Route heeft hij daarover uitgeweid maar in het nu volgende 1'Oblat zullen wij Solesmes

en zijn kerkzangen krijgen.

*

* *

Zoo maken zich schrijvers en schilders van alles meester. Er blijft op het laatst geen hoekje meer over dat niet geschonden is door hun voet, voor den eenzamen man om er het ongeschreven boek zijner eigene ziel voor zich alléén te schrijven. Dit is de keerzijde der kunst; als ze zich dan nog maar meester maken! Meestal is het slechts kladden.

OVER „EN ROUTE".

BI. 383 van zijn nieuwste boek spreekt Huysmans den wensch uit eens een compleet schoone kerk te zien:

Avoir le tout complet! transporter ici (bij de trappisten) au lieu de cette chapelle sans interêt, 1'abside de Saint-Severin; pendre sur les murs des tableaux de Fra Angelico, de Memling, de Grunewald, de Gérard David, de Roger van der Weyden, de Bouts, y adjoindre d'admirables sculptures, des oeuvres de pierre, telles