is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

que celles du grand portail de Chartres, des retables en bois sculptés, tels que ceux de la cathédrale d Amiens, quel rêve!

Et pourtant, reprit-il (Durtal-Huysmans) après un silence, ce rêve a été une réalité, cela s'est vu. Cette église idéale elle a existé pendant des siècles, partout au Moyen Age ! Le chant, les orfévreries, les panneaux, les sculptures, les tissus tout était a 1'avenant; lesliturgies possédaient, pour se faire valoir, de fabuleux écrins; ce que tout cela est loin!

Deze klacht geldt niet alléén voor dat, waarvan Huysmans spreekt, maar voor alle soort van kunst in dezen tijd. Men spreekt van eene wedergeboorte der Architectuur, van het opkomen eener nieuwe groote litteratuur in Frankrijk, in Duitschland, in Nederland, in Italië enz. Een feit is het echter, dat de vele werken, die van deze wedergeboorte moesten getuigen, achterwege blijven. Het kan niet anders. Achter den wil van den kunstenaar zit geen inspiratie meer. Men maakt kunst om kunst te maken, om de eerzucht. Men streeft tegenwoordig naar de betrekking van literator. Ja vooral met de schrijvers is dit het geval. Zij hebben niets meer te zeggen. Dichters en prozaschrijvers zijn op. Vroeger waren de dichters en prozaschrijvers groote heeren of menschen die veel beleefden, zij waren soldaten b. v. Cervantes; hij nam deel aan den slag van Lepanto etc.; zij waren staatslieden of leefden aan het hof van een vorst het leven in geheel zijne uitgebreidheid. Milton was secretaris van Cromwell. Byron plukte zijn