is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen tijd een werk zal verrijzen zoo schoon als Notre Dame van Parijs? Laten wij ons daarover das niet langer moei maken. Laten de moderne architecten een mooi huis bouwen. Goed. Het mooiste kunnen zij niet meer maken.

Wij staan aan den vooravond van een nieuwe periode in het leven der menschheid. Niemand kan aangeven met zekerheid wat de naaste toekomst zal brengen. Of is het zeker dat het socialisme in zijn geheel spoedig zal overwinnen? Het is in elk geval onzeker hoe de toekomstige socialistische maatschappij zal zijn ingericht. In elk geval geheel anders als de tegenwoordige socialisten meenen. Of zal er nog eens eene anarchistische maatschappij komen, wanneer tenminste anarchie en maatschappij geen tegenstrijdige begrippen zijn: of dit tegenstrijdige begrippen zijn, ook dat is onzeker. Men vergete echter niet dat anarchisme en socialisme de meest tegenstrijdige agglomeraties zijn, welke ooit kunnen bestaan.

Niet lang geleden las ik met groote verbazing een opstel van den occultist Karl Du Prei getiteld Occultisme en Anarchisme, waarin hij verzoekt dat de regeering het occultisme steune om het anarchisme te bevechten. De grootste vijand van dit laatste zou volgens hem het occultisme zijn. Daar ik veronderstel dat Du Prei het occultisme begrijpt, zoo moet ik aannemen dat hij van anarchisme geen idee heeft. Hij veronderstelt dat een anarchist een theosophische lezing bijwoont. Die anarchist zal luid lachen, zegt hij. Waarom