is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(knap weliswaar) bij de eikenbosschen van Hugo, noeveel dor hout van rhetoriek er ook in is.

Vóór achttien jaren kwam uit Frankrijk de naturalistische richting. Zij bereikte in 1'Assommoir haar beste uiting. Sinds een paar jaren heeft zij het veld moeten ruimen voor eene nieuwe, die tot heden nog geen vasten naam heeft. Zij mist dien, omdat zij geen éénheid heeft, zij heeft toch een reünie vaandel het spiritualisme: De Geest boven de Materie. Zij heeft het naturalisme niet alleen in Frankrijk maar ook bij ons

gedood. . ,

Het is vreemd dat de zelfde man, die \roeger e

tweede naturalist was, nu een der eerste voorstanders van het spiritualisme is. Hij heeft met zijn boek »hn Route, iets gedaan dat eenig in de moderne literatuur is. De geschiedenis eener bekeering is tot heden, behalve in de Confessiones van den heiligen Augustinus, niet met zooveel oprechtheid geschreven. Men lette echter op het onderscheid. De confessiones zijn geschreven door een groot man, die het leven in de volheid van zijn intellect en gemoed en gevoel had meegeleefd in de vrije expansie van den vleugelslag eener vrije, ruime en breede ziel; door iemand wiens blikken waren bliksems van doorzicht, zelfstandig, van niets afhankelijk. »En Route, is geschreven door een litterator, door een afhankelijke; afhankelijk van zijn geest; door iemand die veel boeken heeft gelezen en gevoeld heeft in het licht zijner gedachte, maar