is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land tusschen Amerika en de oude wereld heeft gelegen. Volgens een artikel van den Spanjaard Patricio Montojo is dit zelfs buiten twijfel.

Men zegt, dat vóór Columbus de Scandinaviër Leif Erikson reeds in Amerika geland zou zijn. Wanneer men dit ook toegeeft, dan nóg heeft alléén door de daarvan geheel onafhankelijke ontdekking van Columbus de vereeniging der oude civilisatie met een maagdelijk werelddeel plaatsgegrepen, een werelddeel met onaangetaste oerwouden, onbesmette rivieren, landen vol zilver en goud. Noord- en een groot deel van ZuidAmerika zijn op het oogenblik door de afstammelingen uit de oude wereld bemachtigd, bevolkt, en ik zou bijna zeggen onteerd. Alléén een gedeelte van Zuid-Amerika is een nog tamelijk maagdelijk land: daar groeien de boomen nog het overvloedigst en stroomen de rivieren nog veel in de donkere schaduwen van geweldig en overwelvend groen, in een halfdonker, waarin nooit een menschelijk oog heeft gekeken.

Een interessant hoofdstuk in het boek van Dr.Fastenrath is dat over het geboortejaar van den zeeheld. Men kan daaruit zien, hoeveel moeite zich de menschen geven, om het juiste geboortejaar van een groot man te bepalen. De onzekerheid strekt zich voornamelijk uit tusschen de jaren 1436 en 1446. Pedro Martir noemt 1437 a^s geboortejaar, terwijl Harisse zich verklaart voor een datum tusschen 1436 en 1451, maar voor een datum, korter bij 1446 dan bij 1451. De Engelschman Markham spreekt zich uit ten gunste van 1447.