is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het meest aannemelijke jaar is 1431, volgens het betoog van Antonio Paz y Melia. Hij berekent dit met behulp van citaten uit het dagboek van Columbus.

Over de geboorteplaats is men het nog minder eens. Een groot aantal steden beweren, het eerste levenslicht aan Columbus te hebben gegeven. Voorop staat Genua, dan volgt Cuccaro,dan Nervi, dan Cogoletto, danBogliasco. De geschiedschrijver Cantu beweert, dat Plaisance in Frankrijk de plaats is. Anderen zijn voor Albisolla, weer anderen voor Oneglio. Eenigen zelfs houden vol, dat Columbus een landsman van Napoleon was en op Corsica, te Calvi, geboren werd.

Volgens notariëele oorkonden evenwel, te Saona gevonden, volgens Miquel de Cuneo, een reisgenoot van Columbus, en volgens de voornaamste biographen komt aan Genua de eer toe.

Het moet wel het heerlijkst geweest oogenblik zijn, dat een mensch kan beleven, toen de ontdekkers bij het opgrijzen van den morgen en het oplichten van de zon het wonderbaarlijke eiland zagen verrijzen uit de blauwe zee, die oneindig scheen; de gouden zandvlakten te zien opkomen met steeds wassenden glans uit de etherische tropenlucht en de vreemde rotsen te zien staan als de sphinxen van het onbekende, die als het ware nog pas de grijze oudheid hadden verlaten. Het naderen van die onbekende kust moet wel het bloed in de aderen dier mannen hebben doen stilstaan en in verrukking hunne oogen hebben doen opgaan. Nieuwe deiren te kunnen vreezen! Nieuwe vogels te hooren zingen !