is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAURICE BARRÈS.

ij, Hollanders, zijn grove menschen; wij zeggen alles ronduit en als wij op een oogenblik niet in staat of bang zijn, dit te doen, dan vervangt, een wel aangebrachte vloek de fijnzinnige en logischkalme tirade, die Franschen of Engel-

schen aanwenden, wanneer zij hunne medemenschen hunne meening willen opdringen.

In den omgang zijn wij beleefd; wij nemen onzen hoed af met gratie op straat en als wij in een koffiehuis willen plaats nemen, vragen wij aan den naastzittende bezoeker, of de stoel niet bezet is. Maar voor onze schrijftafel moeten wij kranig zijn; dan gaat het niet aan, doekjes er om te winden, of onze meening met handschoenen onder stoelen of banken te steken, pardi, neen! onze tegenstanders zijn vlegels, idioten en andere dergelijke menschen. Wij leggen elk soort van schaamtegevoel terzijde en wij zeggen niet meer wij, maar ik: Ik zeg, ik beweer, ik vind, ik constateer. Ik