is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

individu aan de verstopping der dadeloosheid. Zoo hebben we op het einde der negentiende eeuw de nevrose gekregen, eene ziekte, die alléén door de daad kan genezen worden volgens het oordeel van alle specialiteiten. Want zenuwachtigheid komt alléén door de onbevredigde behoefte aan de daad. In de eenzaamheid wordt de behoefte aan de daad slechts zelden geboren, en wanneer zij ontstaat, die behoefte, wordt zij gemakkelijker bevredigd, omdat de evenmensch er zich niet tegen verzet. Het aanhoudend willen handelen en er niet toe kunnen geraken door het vei zet der anderen, is de oorzaak der kwaal. Het opereeren op menschen, die niets te doen hebben en zich daarom die operatie niet laten welgevallen, is de bron van bewuste machteloosheid. Dat is het opereeren om het opereeren, een circulus vitiosus, waarin de krachten verslappen en geen uitweg vinden.

Het is in de stilte der dorpen, maar dan ook in afzondering, dat de krachten der menschheid gezond blijven en rijpen.

* *

*

Het boek van Maurice Barrès, onder den titel \ an „Du sang, de la volupté et de la mort" verschenen, bevat eenige curieuse en belangrijke opstellen, want het is eene verzameling van losse stukken, waarvan velen reeds te voren hier en daar waren gepubliceerd. Zij zijn meestal geschreven naar aanleiding van de reizen die de auteur deed in Italië en Spanje. Gewichtig