is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zij ook heel vaak, omdat zij vragen opwerpen, die met de menschelijke natuur innig zijn verbonden en hier en daar het leven in zijn gronden aantasten. De auteur is dikwijls een moedige, somtijds een doordraver geweest op gevaar af van op gevoelige wijze zijn hoofd te stooten.

Men heeft steeds tot heden hoog opgegeven over mannen van één stuk, karakters geheel uit een guss zooals de Duitscher zegt, die zijn wat zij schijnen en schijnen wat zij zijn, sterk en die om te veinzen zich geen moeite doen, het veinzen minachten en aan de zwakkelingen overlaten.

In het korte stuk, ,,Le secret merveilleux" vinden wij de tegenovergestelde meening verdedigd. Men moet twee levens hebben, zijn en schijnen : les grands aventuriers affirment qu'ils y trouvent une intensité de plaisir nerveux, qui triple la joie de vivre.

Daar wordt een man verheerlijkt die uiterlijk een streng en correct leven leidt, doch in het geheim zijn passies laat doen, wat zij willen. „En dat is geen schijnheiligheid, geen phariseïsme, maar een superieur instinct van de werkelijke wellust, die geheim wil blijven." Die man, roept de heer Barrés uit, organiseerde voor zichzelf een door de groote menigte ongekend leven. ,,I1 goütait avec frénésie la joie d'être différent de ce qu'il paraissait."

Het is moeilijk uittemaken of afgezien van de eischen der moraal het dedoubleeren van zijne eigene persoonlijkheid den mensch krachtiger maakt. Dedoubleeren