is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hier een gedicht van den heilige Franciscus Xaverius, dat in het boek van den heer de Gourmont niet voorkomt:

O Deus ego amo Te,

Nee amo Te, ut salves me,

Aut, quia non amantes Te Aeterno punis igne.

Tu, Tu, mi Jesu totum me Amplexus es in cruce,

Tuliste clavos, lanceam,

Multamque ignominiam,

Inumeros dolores,

Ac mortem. Et haec propter me,

Ac pro me peccatore!

Cur igitur non amem Te,

O Jesu amantissime?

Non, ut in coelo salves me,

Aut, ne aeternum damnes me: Nee praemii ullius spe;

Sed, sicut Tu amasti me,

Sic amo, et amabo Te:

Solum, quia Rex meus es,

Et solum, quia Deus es.

Zoo iets maakt men niet met het eenige doel, om kunst te maken. Dat is bijna klankloos van aandoening en daarom zoo vol klank.