is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JULES RENARD.

p het oogenblik zijn er in Frankrijk onder de talrijke goede letterkundige artiesten maar heel weinig eersterang prozaschrijvers. En toch is dat geen wonder. Het gevoel en de visie van het schoone ziin meer verspreid onder de

menschen dan het volkomen meesterschap over dat gevoel en het schoone, wanneer het zich gaat uiten in vormen, vormen in beeld of vormen in woorden.

Het ingrijpen van het intellect in den vlottenden chaos der door het menschelijk lichaam zich bewegende sensaties, het ingrijpen, zeg ik, op het juiste moment en het neerzetten in beelden en woorden, dat is het geheim van den eersten-rang-artiest. Wanneer het intellect te sterk is, verdwijnen voor zijn licht de nevels der schoonheidsaandoeningen. Wanneer er aan den anderen kant te weinig intellect is, zullen de aandoeningen van schoonheid zonder orde blijven in den mensch, zal de productie moeilijk plaatsgrijpen, en wanneer zij

plaatsgrijpt, zal zij vormloos en verward zijn en niemand