is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISAAC ISRAELS.

en groote zoon van een grooten vader is een zeldzaam verschijnsel in de historie en vooral in de kunsthistorie. De zoon van Racine was een middelmatig dichter en het zou een wonder zijn, indien er in Nederland meer dan tien menschen

leefden, die zijn gedicht hebben gelezen. Zoo was er een man in Duitschland, die zich beklaagde, dat hij nooit bij zijn naam werd genoemd: het was de zoon

van den wijsgeer Mendelssohn, die tegelijkertijd de vader van den componist was. In zijne jeugd werd hij de zoon en op zijn ouden dag werd hij de vader van Mendelssohn geheeten.

Sinds jaren heet de schilder Isaac Israels niet meer

de zoon, maar wordt zelfs de vader steeds met zijn voornaam geheeten en heeft de zoon zich in de tegenwoordige kunstwereld eene positie veroverd, die zijn zelfstandig bestaan met volheid van talent handhaaft. Wanneer men van hem spreekt, wordt niet meer zijn vader genoemd, zelfs dikwijls niet meer aan den vader

^ -IA