is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOZEF ISRAELS.

r zijn over Spanje weinig goede boeken geschreven. Germond de la Vigne en de Oostenrijker Hartleben hebben goede reisgidsen geleverd en sinds één of twee jaar pas is Baedeker eindelijk met het zijne gekomen. Dat van den En-

gelschman Murray is practisch een boek van weinig waarde, het bevat niettemin een schat van archeologische kennis en is ook voor den reizenden geleerde van veel nut. Litterair is het boek van Theophile Gautier een mooi boek. Maar de werkelijkheid van het hedendaagsch Spanje komt er weinig meê overeen. Het reisverhaal van Alban Stolz is gesteld in uitmuntend Duitsch proza. Het zijn forsch gehouwen volzinnen, kras en meedoogenloos, die de gedachtenlijnen steeds scherp dekken. Maar het mist het gedistingueerde sentiment en de wazige zilverte der Gautier'sche bladzijden. Stolz is een individualiteit, zooals er weinig onder schrijvers zijn. Hij is zichzelf. En dat is eene kwaliteit, die meer en meer verloren gaat. In zoover zul-