is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk van het land. Zooals ik reeds zei, is hij wel geen wijsgeer, is hij toch een schilder en een scherpziend mensch. Er is dan ook in dat boek niets, wat niet gezien en gevoeld is. Alle rhetoriek en mooischrijverij, alle literatuur is er uit geweerd en daarom is dit boek zulke goede literatuur, want wij hebben toch eindelijk eens genoeg van al die zoogenaamde opperste zinnen, van al die gouden en purperen liefde, die opvlammen en God weet, wat zij al meer doen, al die vernieuwde rhetoriek, die onder andere gewaden weer het hoofd heeft opgestoken en waarvan men dacht, dat zij in onze taal niet meer bestond, omdat zij eenvoudig van costuum had gewisseld. Bijna iedere generatie meent, dat wat zij schrijft geen rhetoriek is, maar het voorgaande wel.

Nu wordt een uiterst scherpziende blik vereischt om de werkelijk eminente boeken van een tijdperk aan te wijzen. En ik zou niet ongeneigd zijn, wanneer ik mijzelf genoeg doorzicht durfde toevertrouwen, dat werkje van Israels als een dezer boeken aan te wijzen. Niet zoozeer als litterair product, maar als goed boek. Op enkele plaatsen is de stijl wel wat veronachtzaamd, maar daar is toch altijd een bekoorlijk laisser aller in. Ook klinkt hetmij b.v. vreemd te lezen van „het donker" Afrika. In mijne gedachten zie ik Afrika integendeel vol licht en oefent de huidkleur der bewoners bij mij geen invloed uit op het zien van het werelddeel. Doch ik kan mij vergissen en keur het woord niet onvoorwaardelijk af.

Maar zie hier eene mooie en symbolische visie.