is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zilveren vuurwerken, die alleen bij dag kunnen worden „vertoond. Het zonnelicht doet het fraaiste en sterkste „vuurwerk verbleeken, maar schijnt het op de waterfonteinen, dan doet het die lichten en fonkelen als „fel zilver en hel geel vuur. Dat men de aesthetische „waarde van waterfonteinen niet te gering schatte! „Beweeglijk en vluchtig als tooneelspeelkunst is hunne „waarde niet objectief blijvend, maar in het geheugen „hunner bewonderaars laten de fonteinen fotografiën „hunner schoone sierlijkheid na, die niet met de jaren „verbleeken, als zwierige vrouwen, wier gestalten ééns „weldoend langs ons zijn gegaan. Zuiver en helder is „het water, doorschijnend subtiel zijne elegance. De „zee is groot-mooi, de regen droef-mooi en machtig-mooi „de waterval, maar elegant bij uitnemendheid zijn de „kunstmatige fonteinen. Die van het Concordeplein „zijn als dames met slanke bovenlijven en bollige „buigzame krinolines, zilveren dames uit de verte gezien. „Hun steeds eenvormig bewegen geeft hun den schijn „van onbewegelijkheid. Eerst dus ontvangt ge er dien „indruk van, maar kom dan nader bij om de andere „indrukken van die goede fonteinen ten geschenke te „krijgen. Hoe schoon, niet waar, is deze afgedeelde „en samengevoegde, deze gebeeldhouwde regen! Wat „is er reiner en soepeler dan de lijnen van het in „reine bochten afvallende, of zich eerst in een ranken „worp verheffende en dan met de gebroken buiging

„van eene statiezweep neerstralende fonteinwater!"

* *

*