is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In het Koffiehuis" daarentegen dunkt mij een der volmaaktste bladzijden, door den auteur geschreven. Dit is Boven-Hollandsche kunst, boven het weeërige, wat ons Hollanders aankleeft, verheft zich deze kunst koel, klaar, zichtbaar, streng, mathematisch, eene uiting van onzen tijd, datgene hetwelk Eiffel in de bouwkunst met zijn toren heeft willen bereiken, maar waarvan het nog niet duidelijk is, of hij het er mede bereikt heeft.