is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. DE MEESTER.

ohan De Meester behoort tot het kleine kringetje van onze goede proza-schrijvers. Zijn roman „Een Huwelijk" was een meesterstukje, dat men zonder vermetelheid naast den „Adolphe" van Benjamin Constant zou durven leggen. Dezelfde

kalme, weemoedige eenvoud in egale sobere dictie neergelegd. Nu weer komt De Meester ons verblijden met eenige vertellingen, die veel moois bevatten. Alhoewel hij dezen bundel opdraagt aan Marcellus Emants „in eerbied en bewondering den meester een blijk van geestverwantschap" zooals hij zegt, is hij toch steeds zichzelf gebleven. Die hulde is door den auteur van „Eene nagelaten bekentenis" ten volle verdiend en het is daarom eene goede daad eene gelegenheid aan te grijpen om nog eens luide te zeggen, welken voortreffelijken analyst wij in onze literatuur bezitten. Maar eene geestverwantschap legt de verplichting op zich te gedragen naar de eischen van zijn aard, van zijn essentieelen aard, en daar de aard van