is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben dus twee factoren. i°. De omringende beweging der dingen en 2°. de afwezigheid van moeite er aan besteed om die herdersfluit of orgelmuziek te gaan hooren. Toegeworpen genot is grooter dan dat, waarvoor men heeft moeten werken. Eene onvoorziene erfenis is aangenamer te ontvangen dan een jaarlijks tractement. Het geluk is licht en zijn vleugelslag verdraagt niet de zware regendruppels van den arbeid op zijne teere veeren.

In de concertzaal willen wij en vinden wij alleen muziek en wij hebben die zoo breed mogelijk gemaakt. Wij eischen fagotten, trompetten, violen, violoncellen, trommels, wij verlangen een stroom en stortvloed van klanken om ons te omringen, te omwikkelen. Wij willen verdrinken in een zee van klanken en wanneer nu en dan een solo zich heft uit de golven, dan is dat om een weinig lucht te scheppen en nog eens de duizenden golven in voeling te overzien, die ons mee hebben gevoerd ver van het strand der werkelijkheid.

Dat schijnt de omvang onzer zielen te eischen en leidt ons naar de gedachte, dat sinds de laatste eeuw de menschenziel gegroeid is. Immers Mozart had voor zijn Don Juan maar weinige instrumenten noodig, terwijl Richard Strauss voor den zijnen er meer dan vijftig gebruikt. In elk geval, er is groot verschil. Er valt echter ook omgekeerd te redeneeren en men zou kunnen zeggen, dat de ziel der menschen is verkleind en zij daarom meer noodig heeft, dat er sterkere suggesties worden vereischt. Hoe dit zij, het is moeielijk met