is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerheid te bepalen. De ontdekking van die zekerheid zou voor de historie van onschatbare waarde wezen, maar tot nog toe is de barometer der verschillende menschengeneraties niet gevonden. Dat de menschenziel vooruit of achteruit is gegaan, is niet met zekerheid te zeggen.

* *

*

Er is niets dat zoozeer den wrevel van den modernen denker en voeler opwekt, dan de geüsurpeerde reputaties. Zoo komt mij de schilder Böcklin voor tot deze te behooren. Makart was het voor twee derden van zijn roem, maar Böcklin voor zeven achtsten. Gewilde bizarriteit zonder innerlijk zielenleven, kleurenbrouhaha zonder kleurenmelodie.

In het Stadels Kunstinstitut hangt een schilderij van den man. Een italiaansch motief, de ruine van een tempel en eene vrouw treurend aan den voet van een bere- Het alles overgoten met een vuurrood licht:

O o

het geheel niets meer dan een slechte opera decoratie in miniatuur. Werkelijke hollandsche artisten zag ik aan Böcklin steeds voorbijgaan, en wanneer ik angstig van zelf den grooten man niet begrepen te hebben hen stil hield voor zijne werken, dan kreeg ik ten antwoord: „Ja men moet Duitscher zijn om zoo iets mooi te vinden". De man is zeker niet onknap en heeft het groote gewild, maar hij trapte mis en viel in een afgrond van banaliteit. Van kunst tot geen kunst