is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf tot uitlegging op te dringen. Burgelijke ge niepigheid die geen stof op de meubels en geen versleten karpetten kan zien, zelfs wanneer ze mooi van kleur zijn is hier afwezig. Toch is er geen gewilde artistieke slordigheid, maar door jaren en keuze is er eene verzameling ontstaan van schoonheid, kostbaarder dan in een koninklijk paleis en vergaderd met meer smaak.

Een aangrenzend vertrek is ingericht tot een impluvium van een roineinsch huis, een phantasie van den schilder maar dat beter toch zou passen in het huis van Alma Tadema dan hier. Lenbach is de schilder der vorsten en het mag wel een geluk heeten, dat de groote Duitsche heeren en dames een zoo voortreffelijken portrettist hebben gevonden. Hoe menig

koning moet het met minder doen!

* *

*

't Zou heiligschennis zijn te beweren dat de roem van Wagner eene usurpatie is. Want daarvoor heeit de man te veel schoons gegeven, maar te zeggen dat hij verreweg de grootste aller musici is, is een zeer gewaagde qualificatie. Zeer terecht was eenige maanden geleden door een competent beoordeelaar in de Westermans Monatshefte beweerd, dat voornamelijk 1 ristan en Isolde aan 's mans theorie als praktijk beantwoordt en dat hij in den Parsifal nagenoeg geheel deze praktijk heeft laten varen, aan de muziek hare rechten heeft