is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruggegeven en vrijgemaakt van het woord, waaraan hij haar eens dacht te kluisteren en met blijdschap lazen we daarin de hulde, die er wordt gebracht aan den ouden Verdi, den schepper van zoo menig meesterstuk. Door aan hem den lof niet te onthouden, die hem toekomt, stellen wij aan Wagners reputatie de grenzen, die ze niet mogen overschrijden, want zijn genie was niet van die kracht, dat wij hem alles kunnen vergeven. Daarenboven is hij met zijn theorieen de grootste vijand der muziek geweest, welke tot heden is opgestaan. Muziek en woord kunnen zich niet vermengen evenmin als water en olie. Steeds zal de muziek willen bovendrijven.

„Voor de zangkunst" (zegt de oude heer uit deze novelle) is deze muziek de dood en voor de toonkunst het knechtschap. En de man die dezen kolossalen toestel van beeld en woord en klank ineenzette is een kolos van vernuftigheid, van vinding, van effectberekening van beheersching der instrumentale middelen. Hij doet ons rillen en gloeien door de macht van zijne hartstochtelijkheid, na dat hij ons versufte door de dorheid van zijne methodiek; hij grijpt ons aan en schudt ons dooreen met zijne ontzaglijke voorstellingskracht; hij zalft ons met statigheid en maakt ons dronken met zinnengloed. Maar een musicus van den goddelijken stam is hij niet. Want zijne muziek deed afstand van hare souvereiniteit, om kleineren dan zij te dienen".

Aldus de redeneering van den hoofdpersoon van dit boek, waarachter de heer van Nievelt zich schijnt