is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steekt de idee als een knookig been boven de sentimentsgewaden uit.

Ideeën met verre vreemdsoortige correspondenties en associaties doen een veelomvattende ziel vermoeden bij hem, die ze uit. Ik neem het volgende voorbeeld bl. 104 lees ik:

„Terwijl ik door het prairiegras ga en zijn eigenaardigen „geur insnuif vraag ik wat geestelijk er mee overeenkomt.

„Ik vind dan de rijkste kameraadschap van mannen.

„Ik vind dat deze halmen opschieten als woorden, „daden, karakters enz."

* *

*

Zulke woorden doen den stillen bescheiden heros vermoeden, de man die uiterlijk gewoon en nietig alledaagsch achter het scherm van zijn schijn de wijde gouden schatkameren en de fonkelende grotten bewaart van een uitgestrekt zielepaleis. Toegevend altijd, gevend van alles wat ligt uitgestald voor iedereen met gewone gangbare munt van woorden, maar die van zijn dieper liggende schatten zelden of nooit iets afstaat.

Wat de voorrede van den vertaler betreft, daarop zouden verscheiden aanmerkingen te maken zijn. De titel Leaves of Grass door „Natuurleven" te vertalen komt mij niet juist voor, omdat de Hollandsche titel te vaag is en de Engelsche door eenvoud en scherpte veel beter, ja voortreffelijk is.