is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is ook wonderlijk in die voorrede het volgende te lezen.

„Zijne (van Whitman) poemen, zijne zangen zijn geen „gedichten; het zijn visioenen, uitspraken, wetten poëzie, „zoo ge wilt, maar poëzie als erts zooals het gevonden „wordt in de Ilias, in het Nibelungenheid" enz. Ik wou wel eens weten wat dit alles moet beteekenen. Let wel: Het zijn visioenen, uitspraken, wetten. In die heldengedichten heb ik nooit iets anders gevonden dan een dramatisch verhaal van heldendaden. Van uitspraken en wetten heb ik nooit iets kunnen aantreffen.

Mij dunkt dat de tijd voorbij moest zijn van zoo maar eenige phrasen neer te gooien, waarvan men geen rekenschap kan geven, als het er op aankomt. Bovendien riskeert een auteur daardoor het vertrouwen van het publiek te verliezen. Wanneer hem daaraan niet ligt gelegen, moet hij niet schrijven, of datzelfde publiek niet willen inlichten.

Verder zegt de heer Wagenvoort: „Wat mijn ver taling betreft: zij zal hare gebreken hebben, maar wie mij ook het tegendeel zegge, ik weet dat zij goed is, als geheel." En hij voegt er aan toe, dat zij op enkele plaatsen beter dan het oorspronkelijke is.

Op zich zelf is zoo een uitspraak niet slecht, maar zij is haast te gewichtig en had daarom beter achterwege gebleven.

Dit mag intusschen als zeker worden aangenomen, dat van geen enkel groot kunstwerk tot heden eene vertaling het oorspronkelijke heeft overtroffen.