is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VICTOR EMILE MICHELET.

indelijk dan is er weer een superieur boek verschenen. Zeer zelden toch gebeurt het, dat een menschengeest een anderen met stomme verbazing slaat. Want niet met omhaal van woorden en nog eens woorden, die

soms met duizenden de vesting der idee trachten te bespringen, bereikt de menschengeest de volkomen heerschappij over den geest zijner medemenschen voor den tijd, dat dezen zich tot hem wenden, maar met de plotselinge, concies-sterke, geniale vondsten, met de volkomen adaequate uitdrukkingen aan de idee, die de waarheid is. Het geniale is eenvoudig, staat als een paal van diamant, helder en vast, alsof het in eeuwigheid niet meer zal veranderen.

De auteur van dit boek is daarin gestegen tot eene duizelingwekkende hoogte. Met eene ontzettende inspanning van zijn geheele persoonlijkheid drijft hij op een zoo grooten afstand van onze dagelijksche omgeving, dat onze blikken moeite hebben, zijn zij

13