is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. De oorlogen der rede zijn even verderfelijk voor de menschheid als die door de kanonnen en het zwaard. Berusting en resignatie slechts zal de menschheid in een hooger stadium van ontwikkeling voort doen schrijden naar het volmaakte licht, volgens eene opvatting.

Doch wie weet of de oogenblikken van oorlog niet de noodzakelijke spiraal of zigzag zijn in den finalen vooruitgang? Maar laat ik niet afdwalen.

,,De groote geesten," zeide eenmaal van Deijssel, „gaan door den nacht." Niet zichtbaar is hun marsch door den middagglans van den openen dag. Rembrandt, Shakespeare, Thomas a Kempis, zij werkten en dachten in duistere hoeken, waar de vlam van hun genieën onzichtbaar voor hunne medemenschen vrij kon groeien en uitslaan.

# *

*

Voor eenige maanden kreeg ik bericht van een ouden Parijschen vriend, dat hij een boek zou laten verschijnen, waaraan hij wel eenigszins hechtte en dat hij zoo vrij was, mij weldra toe te zenden. Ik hechtte zeer weinig aan dit nieuws en alhoewel ik voor den auteur Emile Michelet altijd een zekere achting had gehad, was mijne verwachting te zijnen opzichte toch nooit hoog gespannen geweest. Doch nauwelijks had ik een vijftigtal bladzijden van „Contes surhumains" o-elezen of ik kwam tot de ontdekking, dat ik een