is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genius onder mijne vrienden telde, zooals er mij in Nederland of Duitschland nauwelijks een bekend was. Meer en meer onder den voortgang van het lezen werd mij dat boek dierbaar; vaster en vaster scheen mij de titel op de schrijftafel te prijken en zijne zwarte letters schenen mij te phosphoresceeren van geheimzinnig licht.

O, sublieme macht van een grooten menschengeest, die iemand slaat met trots over zijn eigen ziel en een muur zet tusschen de omringende evenmenschen en zijn eigen ik; die iemand in handen geeft den schepter van den triumpheerenden toon en zijn hersenen doet golven als een zee van liefde!

Als een vollen sterrenhemel bij zwoele zomernacht is dit boek, wanneer de aarde schijnt te zuchten en alle dingen dezer wereld hun diepste essentie schijnen te openbaren in zwaren slaap. Wanneer verre geruchten uit de donkere afstanden komen waaien als geheimzinnige taal van het wezen der dingen en ruischende stilten in golven om u heen gaan en verdwijnen tot strakke geluidloosheid; hoog in het zwerk de nachtvogels vlieden als pijlsnelle stormen. Overal, naar Oost en West, flikkeren de geheimzinnige werelden; zij slaan den mensch met stomme ontroering; zij nemen al zijn zinnen tot zich, terwijl hij staart naar het overweldigend heelal. De sterren verschieten in de blauwzwarte diepte en de dommelende bosschen liggen geruischloos als vóórhistorische gedrochten. De volzinnen zijn hier gebouwd met vaste en zekere hand en de lezer vraagt