is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich af, wat die verre gedachten-lichten beduiden. Zij schijnen niet in nevels gehuld, niet zich te verliezen, verflauwend in onduidelijke glanzen, maar zij zijn zeker en vast neergezet die gedachten in woorden en begrippen vol van een fel schitterend licht, scherp hoekend in stralenden cirkelglans. Zij houden steeds hoog den zoekenden geest. Zij zingen de melodieën der sferen en verre donders van uiteenspattende werelden schijnen te vergaan in een duistere oneindigheid. Dat fonkelt en siddert onophoudelijk in doodsche stilte en men staat verbaasd starend naar de hoogte, wat er toch gebeurde daarginds, waarvan geen menschenoog had gedroomd. Nooit laat de auteur zich gaan, maar gedragen op de intens gespannen vleugelen van een vasten wil, stuurt hij de machine zijner imaginatie door de ontzettende afstanden. Somtijds tringelen zijn woorden met fijne schelletjes met zilveren geluiden, wier trillingen als zilveren zwermen groeien tot wolken van geluiden en zwieren

o 0

en verdwijnen, om plaats te maken voor de klankvolle orchestrale massa's van grootsche symphonieën. Dan verscheurt opeens zijne autoriteit als een trompetstoot de roerend aankabbelende woordengolven en als een eeuwig licht van waarheid staat een onverbiddelijke uitspraak voor uw geschrokken brein.

Zoo er in Nederland slechts één zal zijn, welke het boek van Michelet op deze mijne woorden zal ter hand nemen en dat boek zal herlezen en begrijpen, zoo zal ik blij zijn in het bewustzijn, een goede daad